Prijava
   

Pauze izmedju predavanja

Obicno se zapocnu u nekom kaficu i zavrse ne odlaskom na ostala predavanja...

Komentari