Prijava
  1.    

    Pingvinovanje

    Pingvinski hod. Praktikuju ga osobe koje spadaju u kategoriju ultra gojaznih. Pingvinovanje najviše dolazi do izražaja prilikom povratka sa pijace kada su obe ruke zauzete raznim kesama sa namirnicama pa se dešava da su pokreti gornjeg dela tela u smeru levo-desno veći nego koraci koje pravi dotična osoba.