Prijava
 1.    

  po-default-u

  Jedna u nizu stranih reči integrisana u srpski jezik, tačnije posrbljena. U početku je činila sastavni deo rečnika informatičara, fensera i Mega Trend menadžera, da bi kasnije bila uvedena i u svakodnevni govor širih narodnih masa. Pretpostavka je da će nastanak iste kroz dvadesetak godina biti dodeljen nekom umnom i intelektualno bogatom pripadniku SANU.

  primer prvi - pijaca:
  kupac: Bako, da li su vam sveža jaja?
  baka: Naravno, po-default-u, jutros sam ih pokupila!

  primer drugi - ulaz u zgradu:
  poštar: Dobar dan komšinice!
  komšinica-domaćica: Dobar dan. Vi po-default-u prvo račune kod nas donosite!

  primer treći - parking:
  komšija 1: Au komšo, ti se opet lepo zarakij'o!?
  komšija 2: Pa po-default-u... komšo...