Prijava
  1.    

    Promena posteljine

    Ono što muškarac uradi kada kresnu ribu, sa kojom ne planira ništa ozbiljno. Promenom posteljine muškarac sa sebe skida odgovornost da devojku pozove, kao što Pilat pranjem ruku skida sa sebe odgovornost nakon osude Isusa. Miris devojke koja je inicirala promenu posteljine se veoma brzo gubi, pa muškarac već sutradan može da privede novu jedinku.