Prijava
  1.    

    Propio sam očevinu, i šumu dedinu...

    tip muzike koji obično slušaju tužni ljudi po kafanama.

    Nastavak: ...zbog tebe sam udario kurcom o ledinu.