Prijava
  1.    

    prvi poznati primer demokratije

    mogućnost slobodnog izbora između više mogućnosti

    I Bog stvori Adama i Evu, pa reče Adamu: "sada izaberi sebi ženu"