Prijava
   

prvi poznati primer demokratije

mogućnost slobodnog izbora između više mogućnosti

I Bog stvori Adama i Evu, pa reče Adamu: "sada izaberi sebi ženu"

Komentari

Slobodno biraj ono sto ti se servira ... :D