Prijava
   

Raet

Biti miran, spokojan, približno zen stanju.

- Nabavio sam brašna, kvasca, rakije i drva. Sad sam raet, šta me briga.