Prijava
   

rajfajzen

ekonomski rajfajzen, jedan od savremenih izraza za zelenas, kamatar i sl.