Prijava
 1.    

  Random metoda

  Izgovor da profesor pita baš tebe.

  -Koji je danas datum?
  -27.
  -Dakle, 2+7=9,koren iz 9 je 3. 'Ajde Petre, broj 3.