Prijava
  1.    

    Raspad cigarete

    Situacija kada negde na pola cigarete zapaljeni dio ispadne prilikom otresanja pepela i sa sobom povuče skoro sav duvan.Najčešće,prilkom pušenja sarajevske "Drine" (jer duvan nije dovoljno usitnjen) .Iako ovo zajebe sav ćejf ono što je ostalo se ponovo zapali i izvuče još par dimova.