Prijava
  1.    

    Ravan ka' Crna Gora

    Glvani opis nekog puta u regionu. Reljef istog gotovo se identično poklapa sa reljefom krševite Crne Gore.