Prijava
   

Ravan ka' Crna Gora

Glvani opis nekog puta u regionu. Reljef istog gotovo se identično poklapa sa reljefom krševite Crne Gore.

Komentari