Prijava

Voli jezik. Posebno predloge, prefikse... Omiljeni prefiks: raz.
Ovde kao stvaralac, ali i kao objavljivač tuđih i narodskih izraza.

?
+1927
88
definicija