Prijava

"Ako zapalim veliku vatru, i padne velika kiša, onda ja mogu da kažem da sam vatrom prizvao kišu ako sam je samo zato zapalio."

#588
+5411
70
definicija