Prijava

"Ako zapalim veliku vatru, i padne velika kiša, onda ja mogu da kažem da sam vatrom prizvao kišu ako sam je samo zato zapalio."

#586
+5405
70
definicija