Prijava

"Čitav svet je bolnica, ko to shvati na vreme ima šanse da ostane zdrav."

?
+112
28
definicija