Prijava

Medjed me ujedo
A rana ko mrva,
Na meni pijanom
Cijepali su drva!

#928
+2889
3
definicija