Prijava

tri šibice kresnuh u noći
prvu da ti vidim lice
drugu da ti vidim oči
poslednju da ti vidim usta
onda pomrčina da se svega sećam
dok te u naručju svome stežem srećan.
_____________________

hajde da kombinujemo
koketiramo
očijukamo
hajde molim te
i to noću blizu reke

?
+329
12
definicija