Prijava

Neka djela kažu.

Misli lokalno djeluj globalno.
Radi kol'ko te plate.
Ne daj ženi da ti zvoca, skraćuje život.
Minus i minus daju kurcem u čelo.

Profil otvoren namjerno decembra 2011.

Zo.

?
+1690
112
definicija