Prijava

Idem na fax radi boljeg sutra, a ostajem kuci radi boljeg danas.

#345
+10002
86
definicija