Prijava

Idem na fax radi boljeg sutra, a ostajem kuci radi boljeg danas.

#345
+9998
86
definicija