Prijava

Sve ce proći moja draga...
______________________________

Ja ne velim, samo ka'm...

Ti se mene doimaš, jab' tebe kajmačijo!!!

Naj si džek medj' nas mandovima!!!

_______________________________________

http://www.misternicehands.com/
_______________________________________

"I ja sit, i ovce na broju!!" - Reče vuk i nastavi da jede čobanina...

#533
+5986
82
definicija