Prijava

Evo neka Ćenga kaže nešto.

?
+2274
71
definicija