Prijava

Mukom nateran došao sam ovde u potrazi za smehom... i nađoh ga!

?
+133
11
definicija