Prijava

Ti misliš: more su samo lađe i samo daleka putovanja.
More je kad čovek u sebi nađe mudrost kako se budan sanja i kad su dani slani i sivi. Mudrost kako se sasvim živi.

Znaš šta ću ti učiniti: pokvariću ti igračku koja se zove bol, ako se budes odvažio.

Postoje ljudi koji žive pravolinijski. Stepenicu po stepenicu, pouzdano i sigurno, penju se do nekakve svoje prave mogućnosti. Postoje i oni drugi. Čas odlete u nebo. Čas ih polupane dižeš sa zemlje i lepiš... ( M.Antic )

?
+417
11
definicija