Prijava

Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava.

#895
+3006
42
definicija