Prijava

Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava.

#897
+3015
42
definicija