Prijava

Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava.

#894
+3011
42
definicija