Prijava

Девојчица љубичицу брала
Убола је у пичицу трава
Није трава, већ курчева глава!

?
+119
5
definicija