Prijava

baš kao ja sutra. Ujutru prva dva časa pismeni matiš, a ono kiša lije li lije. :-(