Prijava

O fredlani gruntibugli Vaše mikturacije jesu mi
ko plurdlani garblikoči i lurdgni sni.
Grupe, zazivam Ti svoje puntovane turlingdrome.
I huptozno da dranglaš me krinklim bindlvurdlama
ili da te bacim međ gobervarte svojim blarglgnječuronom čuvaj se ako te ne!

?
+279
4
definicija