Prijava

Razmišljajući tiho u sebi,
napravio sam jednu mašinu,
tralala, lala, lalala,
lala, lala la,
koja skida glave!

?
+558
9
definicija