Prijava

Kada bi neko dobio moj mozak, samo na 5 minuta, konačno bi shvatio šta je bezbrižnost.

banovan do 25.05.4666. 19:49
#487
+6677
102
definicija