Prijava

- Gospodine, šta imate protiv gej parade?
- Pa imamo motke, šipke, kamenje, puške, pištolje, bombe...
----------------------------------------------------------------------------------------------------

?
+152
17
definicija