Prijava
   

Zaključivanje ocjene za kraj

Kad onaj gore premjeri, izvaga, sabere sve što si za života zemaljskoga uradio ili nisi. Uzme u obzir vladanje. Priupita šta si ti to naučio i jesi li drugu iz klupe život zagorčao. Kad se saberu grijesi sa svakog tromjesečja i polugođa – puberteta, momkovanja, pune snage i starosti, uzvišeni će ti bradonja unijeti zaključnu ocjenu.

Slušaj ti, kad onaj gore bude zaključivao ocjene za kraj ti nećeš dobiti prelaznu pa da ti je bog tetak. Neće da ti računa ni onaj plus više glave kad te zakopamo.

banovan do 20.11.2100. 21:13
?
+599
23
definicija