Prijava

Ne ubacujte mi svinjske polutke u džamije, hrišćani decxko!

?
+265
7
definicija