Prijava

Znači, cepaj rmzo!

A što omiljenuješ sopstveno pisanje?

?
+13
1
definicija