Prijava

Neko je na igli,
a neko na krigli.

#389
+8521
37
definicija