Prijava

Hahaahahhahahaahahahahahahahaahah..... KRALJU

Ti misliš da nas je stvorio Bog ili da smo evoluirali od primitivnijih životnih formi?

Jebeš me, ali ja te ne razumem ič.

Jebem ga usta, dođe mi da uskočim u televizor i da ga zgovnim kad počne da ga deli. +

U kojoj nauci važi princip da moraju svi da se slože? Postoji bezbroj teorija koje su zvanično priznate i naučno dokazane, a i dalje ima ljudi koji u istoj traže dlaku. Alkeni obezbojavaju bromnu vodu. Dođe moja prababa i kaže: 'OBEZBOJAVAJU KURAC'. To znači da alkeni ne obezbojavaju bromnu vodu?

Koju teoriju voliš? Pretvaranje blata u princa?

#249
+13575
180
definicija