Prijava

A štrajkovi počinju obavezno posle zimskih, letnjih, prolećnih raspusta, kad se prvo odmore...

"da svi okače slike svojih jaja i da im se međusobno dive"

Haha! Genijalno! +

?
-1
0
definicija