Prijava

Ne znaš dok ne probaš...

Sutra je novi dan...treba gledati pozitivno...

?
+702
29
definicija