Prijava

Ne znaš dok ne probaš...

Sutra je novi dan...treba gledati pozitivno...

?
+700
29
definicija