Prijava

"Naravno, Martin Vaskez tada odlazi... Mnogi kažu da je otišao po novine"

Nisam pametan da bih vodio sad neku raspravu na ovoj temi, nisam ni upućen, ali zato mi je veliki i ukrućen!

#50
+39128
253
definicija