Prijava

''Svako je pametan samo onoliko koliko pameti moze da upotrebi, a ne onoliko koliko je ima.''

ЦЗБГ !

?
+1006
58
definicija