Prijava

Rođen 1944, maturirao 1963, oženio se 1965, pa repetirao 1983, stekao dvoje dece od dve žene ( .ebeš muško koje se ne ženi barem dva puta) i dve unuke, penzionisan 1992 , hobi kuvanje, objavljujem po neki recept, čitam svaki dan, ali baš svaki dan aktualni kalendar i do sada sam ih pročitao ihihi (najmanje 66 - osim prvih 6 dok nisam naučio da čitam i pišem), a još ću ih pročitati makar još ... ako kažem biću neskroman, a to ne želim biti.

#140
+22907
716
definicija