Prijava

Но ван лајкс ас, ви донт кер!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свака екипа која вуче конце
око врата окачи свакој овци звонце,
а ти од свих оваца најгласније звониш,
најгласније звониш, због тога ћеш да гориш!

#803
+3448
67
definicija