Prijava

Република Србија!
Православац!
Српски језик - ћирилица!
Само слога Србина спасава!
Боже правде!
41° 52’—46° 11’ СГШ, 18° 06’—23° 01’ ИГД!
Београд 44°48′N 20°28′E! ♥
768.!
1217.!
1346.!
15. фебруар 1804.!
1817.!
15. фебруар 1835.!
13. јул 1878.!
1. децембар 1918.!
21. мај 2006.! ♥ ... Још доста тога ...

Овде људи слабо памте, то је овде главни проблем,
Ко те ј**о годинама ј***е те опет!

"Велики број људи служи државу, углавном не као људи, већ као машине, својим телима. Они су стална восјка, милиција, полиција, наоружани грађани и компанија."

?
0
0
definicija