Prijava

Saldo uvek mora biti 0.

?
+1291
20
definicija