Prijava

Čisto da ne bude prazno.

?
+107
10
definicija