Prijava

Recite da sam lošiji, najgori, ništa i niko, samo molim, nikad ne recite da smo isto!

#763
+3686
21
definicija