Prijava
  1.    

    rikverc-sise

    Pojava veoma uočena kod elegantno popunjenih osoba;naime,kod njih se na leđima od slojeva rezervne energije polako formira nešto što neverovatno podseća na najjači ženski argument koji se koristi u toku rasprave.