Prijava · Registracija
39 : 3
16 em plus     16 em minus
40 : 3
39 : 4

Rođak zajebant

Onaj rođak koji te prvo pita kakav si u školi, a kad sazna da si sa svim peticama, mora da pita: "Kakav je to đak bez 2 keca?"

R.z.- Mali, kakav si u školi, slušaju li te učitelji?
klinac- Super mi ide, imam sve petice /čežnjiv pogled koji kao da vadi pare iz džepa/
R.z. /znajući kuda razgovor vodi/ Pa kakav je to đak bez 2 keca! Ja kad sam bio u školi...