Prijava
 1.    

  Sablazniti

  Zapanjiti, šokirati, skandalizirati
  Rečju ili delom dovesti drugog u iskušenje da sagreši

  Sablazni:
  Krstiti se levom rukom
  Apostoli o Isusa: “Svi ćete se sablazniti o mene ovu noć.”
  Tuča u manastiru Šaolin ... pardon... Visoki Dečani