Prijava
   

Šac metoda

Metoda procene, najčešće upotrebljavana u Srbiji.

Komentari

atestirano od strane zavoda... :)